Hệ thống tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm

Linhthuhoang

Thành viên mới
Làm cách nào để được chứng nhận ISO 22000?
Các mỏng đầu tiên g bạn nên tìm hiểu về hệ thống tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm - ISO 22000 chứng chỉ, lúc bạn ý kiến quyết định rằng ISO 22000 là đúng cho tổ chức của bạn, bạn được yêu cầu đối với để đạt được một trong những hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phong để giúp đáp ứng các cụ thể kỹ thuật của TC.
Những yêu cầu này đi sau PRP & chứng nhận HACCP & tích hợp các bước để quản lý HT trong toàn đơn vị. Vấn đề này có nghĩa là lập plan, lập hồ sơ, bề ngoài & thực hiện một hệ thống quản lý thực phẩm an toàn hoàn chỉnh. Các doanh nghiệp có thể mất 3–8 tháng hay lâu hơn để hoàn thành việc triển khai trong doanh nghiệp của họ.

Sau đó hệ thống được đưa vào hoạt động & được dùng như một phần của công việc KD hàng ngày, bạn sẽ có Nhà đăng ký đến và hành động đánh giá chứng chỉ. Nếu đánh giá viên XĐ rằng hệ thống tuân thủ tiêu chuẩn và liên tục được tuân thủ trong toàn đơn vị, họ sẽ đề nghị văn phòng của bạn chứng chỉ.

Các phần chính của ISO 22000
 • Giao tiếp tác động với nhau
 • NT HACCP
 • kiểm soát HT
 • những chương trình tiên quyết
Học cách khiến cho tiêu chuẩn ISO 22000 trở nên ngọt ngào
 • cải tạo lợi nhuận.
 • Giảm thiểu, làm lại các khuyết tật, khách hàng từ chối, hao phí và giá thành vận hành.
 • Nâng cao sự ưng ý từ phía khách hàng.
 • Giảm sự tiêu hao từ phía khách hàng và chuyên viên.
 • tăng cao lòng tin của all những bên liên quan.
Yêu cầu của ISO 22000: 2018
ISO 22000 yêu cầu đối với bạn tạo & lập tư liệu hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS). Tiêu chuẩn - TC chứa một số thông số KT được HT quản lý thực phẩm an toàn đánh dấu.
 • ISO 22000 yêu cầu chính sách an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp hay công ty của các bạn, được tạo ra bởi hệ thống quản lý tốt nhất.
 • bạn phải thiết lập một số mục đích sẽ kích thích cố gắng của tổ chức bạn để hành động chính sách này.
 • nó yêu cầu đối với một hệ thống quản lý và tài liệu hóa HT để Lập plan và kiểu dáng.
 • lưu giữ hồ sơ để điều hành HT.
 • tổ chức một nhóm đủ người để làm nên 1 Nhóm bảo đảm Lương thực.
 • doanh nghiệp các cuộc họp nhận xét của ban lãnh đạo để kiểm tra việc thực hiện HT quản lý thực phẩm an toàn.
 • Tuân theo những nguyên tắc HACCP.
 • tạo dựng chính sách truy xuất xuất xứ cho miêu tả hàng hóa.
 • thực hiện cải cách HT kinh doanh và theo dõi hàng hóa không thích hợp.
 • Chuẩn bị một phương pháp được lập thành văn bản để quản lý sự ra đi của sản phẩm.
 • nó cần Kiểm tra để quan sát và đo lường các thiết bị.
 • doanh nghiệp duy trì chương trình kiểm toán nội bộ.
 • liên tục phiên bản và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.
 

- Quảng cáo -

Bên trên