Rác là một loại tài nguyên: Sử dụng thế nào?

anlacphat

Thành viên mới
Giải quyết rác thải nhựa ở Việt Nam là câu chuyện lớn, không thể giải quyết đơn lẻ bởi riêng cơ quan ban ngành nào.
Sáng 11/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác phát triển Quốc tế Đức (GIZ), trong khuôn khổ hoạt động của Liên minh về môi trường và biến đổi khí hậu (VECCA) đã tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong vấn đề quản lý và giảm thải rác nhựa".
Phát biểu khai mạc Hội thảo, TSKH.Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhận định, rác thải nhựa là hiểm họa đối với môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái, chất lượng nước cũng như sinh kế của người dân.

Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng "Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030". Dự thảo Kế hoạch đã đặt ra các mục tiêu lớn, trong đó bao gồm việc tạo nguồn dữ liệu về rác ở đất liền và nguồn thải. Đây là nội dung cốt lõi nhằm triển khai thành công các kế hoạch hành động.
Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học và công nghệ trong vấn đề quản lý và giảm thải rác nhựa" được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các nhà khoa học và các nhà hoạt định chính sách về Kế hoạch hành động quốc gia nói trên, đánh giá hiện trạng, khó khăn trong thu hoạch dữ liệu về rác thải nhựa tại Việt Nam.

Từ các đóng góp khuyến nghị bằng phương pháp khoa học nhằm tạo nguồn dữ liệu trong công tác quản lý rác thải nhựa, cơ quan chức năng có sơ sở khoa học để bản kế hoạch quốc gia trình Chính phủ ban hành kịp thời, tạo bước thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của Bộ Tài nguyên - Môi trường là đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Vũ Sĩ Tuấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo (Bộ Tài nguyên - Môi trường) đã trình bày Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 tầm nhìn 2045.
 

- Quảng cáo -

Bên trên