sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong gtvt

hangotuankiet

Thành viên mới
câu hỏi : kính gửi công ty luật dvdn247, tôi có một thắc mắc cần tư vấn liên quan đến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, quy định sử dụng năng lượng hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải ?
chúng tôi rất tự hào vì luôn là công ty luật đi đầu trong tư vấn những vấn đề pháp lý, và rất hạnh phúc khi được bạn đặt niềm tin vào chúng tôi

chào bạn câu hỏi của bạn sẽ được trả lời như sau
trả lời: 2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định khác về chiếu sáng công cộng.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc tiêu thụ năng lượng trong chiếu sáng công cộng, trang trí, quảng cáo tại địa phương; chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng.
Chương IV
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

luôn tự hào là công ty luật có đội ngũ nhân viên hùng hậu có người nhiều tuổi và dày dặn kinh nghiệm, có nhân tố trẻ tuổi với sự nhiệt huyết bạn có thể gửi thêm những câu hỏi đến cho chúng tôi để nhận được sự phục vụ tận tình nhất
để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : thành lập doanh nghiệp uy tín
Điều 17. Tiết kiệm năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải
1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển giao thông vận tải công cộng; sản xuất, sử dụng phương tiện giao thông tiết kiệm năng lượng; khai thác và mở rộng ứng dụng các loại nhiên liệu sạch thay thế nhiên liệu từ dầu mỏ.
2. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm:
a) Xây dựng biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không;
b) Ban hành, thanh tra, kiểm tra thực hiện định mức tiêu hao năng lượng đối với các phương tiện giao thông vận tải;
c) Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện loại bỏ các phương tiện giao thông vận tải quá thời hạn sử dụng, không đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu;
d) Hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải hợp lý hóa hoạt động giao thông vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các phương tiện vận tải;
đ) Lập kế hoạch đầu tư, khai thác hệ thống giao thông công cộng, tăng cường sử dụng mạng lưới giao thông đường sắt, đường thuỷ kết hợp vận tải đa phương thức.
để ủng hộ chúng tôi bạn có thể sử dụng dịch vụ : x
3. Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:
a) Áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông vận tải;
b) Tổ chức phân làn, phân luồng giao thông hợp lý; quy định giờ hoạt động của một số loại phương tiện, giảm thiểu ùn tắc giao thông nhằm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
4. Các chủ đầu tư, nhà thầu khi xây dựng, cải tạo công trình giao thông có trách nhiệm:
a) Thực hiện các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của dự án đã được phê duyệt;
b) Áp dụng các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thi công công trình.
Điều 18. Trách nhiệm của cơ sở vận tải
1. Tối ưu hóa tuyến vận tải, phương tiện vận tải nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
2. Xây dựng và áp dụng quy định về bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý để giảm tiêu hao nhiên liệu.
3. Ứng dụng các giải pháp công nghệ, quản lý, tổ chức vận tải nhằm mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải có trách nhiệm:
a) Tuân thủ các quy định về định mức tiêu hao năng lượng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong sản xuất thiết bị, phương tiện vận tải.
b) Áp dụng công nghệ tiên tiến; tăng cường nghiên cứu, chế tạo thiết bị, phương tiện vận tải tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo và các dạng nhiên liệu thay thế khác.
 
Bên trên