Thông báo reset toàn bộ chữ kí thành viên

admindiendanthuoc

Administrator
Staff member
Do tình trang spam chữ kí khá nhiều của một số SEOer nên định kì diễn đàn reset toàn bộ chữ kí thành viên định kì.

Ngày 28/9/2016

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
 

- Quảng cáo -

Bên trên